Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006r_030_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6r, nr. 30 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Dayen.

De tekst is doorgestreept.

In de marge voor de afsluitende aantekening: Nota. – In de marge een kruis.– In de marge, door een contemporaine hand: los land.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Janne Dayen ende sinen arfnamen tuschen zes morghen ende seven morghen lands, lettel meer ofte mijn, legghende int ambocht van Bodegraven op der Mye, die ons ane quamen van Willaemb Croec ende Andries sinen sone ende van Pouwels Croec sinen stiefzone, legghende binnen marken tusken Gherardc Grimmersd land ende Gherarde heren Heynen soens land, in deser manieren dat wi ende onse nacomelinghe ofte onse boden van onsen weghen dit voirscreven land lossenen moghen omme neghentien pond Tornoisf, den groeten over sestien penninghen gherekent, zo wanneer dat wi willen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

Dit land heeft mijn here die grave ghelost bi heren Jans hand van Brandenburch in siere rekeninghe int jaer XXV.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
Gher. B.
d
Grimm’s B.
e
Gher. B.
f
Torn. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Daye