Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006r_031_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6r, nr. 31 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Luttike Willem.

In de marge een kruis. – In de marge, door een andere hand: Littic Willaema; eronder, door een derde hand: R(egistrata).

In dit deel van het register zijn door hand 3B1 de nummers WO 25-35 ingeschreven, zijnde oorkonden daterend van 1322 februari 28 tot 1323 september 5 (afgezien van de oudere oorkonde nr. WO 29 uit 1316), ongeveer in chronologische volgorde. De onderstaande ongedateerde notitie zal derhalve teruggaan op een in de genoemde jaren 1322-1323 uitgevaardigde oorkonde.

¶ Luttike Willaem heeft ontfaen van minen heren in rechten lene ene halve hoeve lands b Kameriken van tien morghen, die Dieric sijn broeder toit siere behoef minen here op droch.

a
Will’m B.
b
hier ontbreekt wel een woord als tote B.
Oorkonder: (graaf Willem III)
Destinataris: (Kleine Willem)