Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006r_034_1 WO_G_X006v_034_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6r-6v, nr. 34 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jonfrouw Adelisea Zweders dochter van Montfoirde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat dit onse segghen es van den huwelijc van Jan van Rosenburch ende van joncfrou Adelisen Zueders dochter van Montfoirde, onser nichten: dat Heynric die Roever Zueders soene voirseyd, hair broeder, onse neve, hoir gheven ende bewisen zal an eygheliken goede toit haren huwelijc hondert ende dertich pond Tornoisc sjaers, den groeten over sestien penninghen gherekent, uyt vijf hondert ende tachtich pond Tornoisd sjaers die wi in onse segghen tuyschen Zueder ende Roever voirs. gheseghet hebben, dair Zueder voirs. sijn ander kinder mede goeden sal. Ende dese renten voirscreven sal die Rover voirseyd joncfrou Adelisen siere suster bewisen bi den biscop van Zuden ende bi Roelof den Roever sinen oem, in sulken steden ende in sulken penwairden alse hem redelijc denket; ende die renten voirscreven mach Heynrice die Roever voirs. lossen als hi wil, elc pond ghelds om tien pond ende mitten renten. Ende dit sal wesen sonder archlist ende behouden der joncfrouwen voirs. hoirs rechts dat hair verscinen mach van vader ende van moeder; ende offer enich stoet inviel, dat houden wi tonsen verclaersen.

Ghegheven Tordrechtf des anders daghes na sente Pieters dach te inghaende oiste int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

a
of mogelijk Abelise B.
b
Heynn. B.
c
Torn. B.
d
Tor. B.
e
Heynr. B.
f
Tordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Adelise Zwedersdr. van Montfoort