Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006v_037_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6v, nr. 37 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

De eodem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Zie ook de in het register voorafgaande en volgende oorkonden nrs. WO 36 en 38.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat in dien segghen van der ordinantie als wi bi onsen Rade gheseyt ende ghemaket hebben alse van der delinghe ende bewisinghe van den goede tuschen Zueder van Montfoirde, onser nichten sinen wive ende haren kinderen, sonder arghenlist, onse meninghe niet en es dat wi joncvrou Maynen, Zueders zuster van Montfoirde voirs., erghent in haren rechte ontverren wilden dat hair metten rechte toe behoeren mochte van den goede van Montfoirde.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchc op sinte Lucas dach int jair van XXIIIo.

a
nl. de zaak van Zweder van Montfoort, zijn echtgenote haar kinderen, zoals in het in het register voorafgaande nr. WO 36.
b
Will. B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Meyne, zuster van Zweder van Montfoort