Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X007r_044_1 WO_G_X007v_044_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 7r-7v, nr. 44 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Outshoirne.

In de marge, door een andere hand: Willem van Outshoerne.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat voir ons quam Willaemb van Duvorde onse camerlinc ende droech ons op een stucke lands dat hi van ons helt te liene, niet versterven binnen eersten lede, ligghende binnen den ambochte van Wourden ende hiet die Gheer, tote Willaems behoef van Outshorne, wilken Willaemc van Outshoirne voirnoemt wijt verliet hebben ende verlien hem ende sinen nacomelinghen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen in liene binnen eersten lede niet te versterven, ende beloven dair in te houden als een here sculdich es sinen man te houden.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Michiels dach int jair XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumd camerarium.

a
Will. B.
b
Will. B.
c
Will. B.
d
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn