Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X007v_047_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 7v, nr. 47 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vrederic uyten Hamme.

In de marge, deels geradeerd: Conc(ordatus). – In de marge, door een andere hand: Her Vrederic uten Ham zijn huis; door een derde hand: erft(?).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 348.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat Vrederic uten Hamme voir ons quam ende voir onse manne ende droech ons up in rechten eyghen sijn stienhuus ende zeven morghen lands dair dat stienhuys op staet, ligghende int ambocht van Vleuten ints proests gherichte van Oudemonster, dat hie mit sijns selves lande ane beiden ziden beleghen hevet. Dit stienhuys ende land voirscreven ende twaelf morghen lands die sijn vader van ons helt ligghende op Bilen velt in heren Jacobs ambocht van Lichtenberch, ende beleghen hevet die proest van Oudemonster op die oever zide ende Elsebien Vrederix dochter op die neder side, hebben wi Vrederic voirs. verliet ende verlient van ons te houden in liene in manieren dattet an ons niet versterven en sal binnen achterzusterkint.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Grote vasten avonde int jair ons Heren M CCCo vier ende twintich.

Ende dit goed voirscreven sel men verhedewaden mit enen roeden havicke.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonemb.

a
Will. B.
b
Sy B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Frederik uten Ham