Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X007v_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 7v, nr. 48 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jonfrouw Lijsbeth Stevens wijf vander Weyde.

In de marge, in andere inkt, een teken in de vorm van een driehoek in een cirkel. – In de marge, door een contemporaine hand: Steven vander Weide.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat wi die tachtich pond Tornoisb tsyaers die wi Steven van der Weyde, onser zuagher, ghegheven hebben met joncvrou Lizebettenc sinen wive, onser nichten, tote hare medegave, hem bewisen jairlix in te nemen van onsen corentiende te Bodegraven ende te Waerdend, in deser manieren dat onse rentemeister aldair, soe wie hi es jof wesen sal, dien tiende vercoepen sal tote onsen scoensten, ende Steven jof joncvrou Lizebet voirs. sullen die zekerhede ende dat ghelt dair of ontfaen. Ende est dat zake dat die tiende meer ghelt dan tachtich pond Tornoise, dat sal onse rentemeister ontfaen tot onsen behoef; ende ghelt hi min dan tachtich pond Tornoisf, dat sal hem onse rentemeister voirs. van onsen weghen voldoen ende ons of reken telken in sine eerste rekeninghe.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, zoe hebben wi etc. Ghegheven tote Dordrechtg des derdendaghes in marte int jair ons Heren Mo CCCo XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemh, Symoni de Bentemj, herek Enghebrechtl et alios.

a
Will. B.
b
Tor. B.
c
Lizetten met bet erboven geschreven B.
d
aldus B. voor Waerder
e
Tor. B.
f
Tor. B.
g
Dordr. B.
h
Zuden. B.
i
Sy. B.
j
Bentē B.
k
he'; interpretatie onduidelijk B.
l
Enghebr’t B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Steven van der Weide en zijn echtgenote jonkvrouw Elizabeth