Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X007v_049_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 7v, nr. 49 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuyden heergewade van Wourden ende van Aemstel.

In de marge, in andere inkt, een teken in de vorm van een cirkel met een diagonale streep erdoor. – In de marge, door een andere hand: Herewerdea van Woerden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137, ad 1324/5 februari 21.

'Cautsier' betekent 'stratenmaker', maar gezien de context zal hier eerder sprake zijn van een toenaam dan van een beroepsaanduiding.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond etc. dat jonghe Jan Cautzhire onse knaep voir ons quam ende die herewade van onsen mannen van onsen landen van Wourden ende van Aemstel, die hi van ons te liene helt, ons op droech ende quite scoud vrylike toit eens eersommes vaders behoef ons lieves ende ghetrouwen heren Jacobs bisscop van Zuden, diese Jan voirs. vercoft hadde, wilke herewade voirscreven wi omme Gode ende omme onser ouder ziele willen ende hore ende onse memorie jairlix mede te doene, ende omme menighen trouwen dienst die ons onse lieve ende ghetrouwe here Jacob bisscop van Zuden ghedaen hevet ende noch doen sal, wi verliet hebben met desen brief ende verlyen den godshuse van sinte Jans tote Hairlem eweliken vryliken te ghebruken.

In orconde etc. Ghegheven tote Dordrechtc des donresdaghes na Grote vastenavonde int jair ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemd, Symone de Bentemf et alios.

a
H’ew’de B.
b
Will. B.
c
Dordr. B.
d
Zuden. B.
e
Sy. B.
f
Bentē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Zuden en het Sint Jansklooster te Haarlem