Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X007v_051_1 WO_G_X008r_051_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 7v-8r, nr. 51 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Berrewairde.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Willem van Berrewaerdea; (andere, contemporaine hand:) R(egistrata).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 350.

Zie ook de volgende oorkonde nr. WO 52 in het register.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond etc. dat c Willem van Berrewarde, die houder es van desen brieve, ghegheven hebben ende gheven neghen ende twintich morghen lands, luttel mere jof min, alst gheleghen es mitten stienhuse dat der op staet, dat gheleghen es tuschen Oudewater ende der Oye binnen onsen gherichte dat ons ane comen es van Jacob den Vriese ende van Splinter uten Wairde, diet jeghene ons verboirden, ende hebben hem dit voirs. goed te hande ghelaten op segghen heren Jans van Brandenburch ons bailiuwes ende rentemeisters van Wourden, ende Enghebrechtd ons rentemeisters van Northollande, also dat Willaemf voirs. ons dair of betalen sal also vele ghelts ende te sulken daghe als si segghen sullen; ende dit voirs. goed sal Willaem voirnoemt ende sine nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten liene, sonder archlist.

In orconde etc. Ghegheven tote Valenchijng des manendaghes na Paesdaghe int jair ons Heren Mo CCCo vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem; nescio alios.

a
Berrew’de B.
b
Will. B.
c
hier ontbreekt wel het woord wi B.
d
Enghebr. B.
e
Northoll. B.
f
Will. B.
g
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Berwaarde