Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X008v_059_1 WO_G_X009r_059_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 8v-9r, nr. 59 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gielijs van Lochorst.

In de ondermarge de custode: voirvaerres ghehouden hebbe. In orconde etc.

Zie ook de volgende oorkonde nr. WO 60 in dit register, waarin de graaf ingaat op het verzoek van Adam van Lokhorst en diens zoon inderdaad beleent met de betreffende goederen. De onderstaande oorkonde zal derhalve dateren van kort vóór de genoemde grafelijke oorkonde, zodat aan te nemen valt dat in de datering van deze oorkonde van Adam niet de paasstijl is gehanteerd maar een winterstijl (zie de Inleiding).

Enen hoghen prince ende enen moghenden sinena lieven here ..heren Willaem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vriesland, Adaem van Lochorst, ridder, sinen ghetrouwen dienste altoes bereet. Here ic doe u te wetene ende orconde met desen opene brieve dat ic ju ende juwer heerlicheit op draghe dat gherechte ende die tiende e gheleghen sien tuchen lande heren Arnouds van Yselsteyne, ridder, an die overzide ende heren Zueders van Abecoude, ridders, an de neder side; lieve here ende bidde ju innichliken dat ghi Gillijs van Lochorst minen zoene ende dien ghenen diens Gillijs jan dit voirs. gherichte ende tiende verlien wilt in alle dien rechte dat ict van ju here ende juwen voirvaerres ghehouden hebben.

In orconde deser dinghe soe hebbe ic ghebeden eersamen luden alse dien Doem deken van Utrecht ende dien proest van Vriesland dat si hore zeghele ghemien mit mi an desen brief ghehanghen hebben. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo ende ses ende twintich des dinxendaghes na sinte Mathijs dach.

Ista littera est sub Engheberto.

a
wel te lezen als minen B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zeell. B.
e
hier ontbreekt wel het woord die B.
Oorkonder: Adam van Lokhorst, ridder
Destinataris: graaf Willem III