Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009r_061_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9r, nr. 61 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Sophie Willem Duerkants wijf.

In de marge een kruis. – In de marge. door een contemporaine hand: Willema Durekant wijfs lijftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond ende kennelic allen luden dat wi van den twie ende dortich morghen lands die Willaem Duerkant van ons te leene houd, die gheleghen sien in Dieremodebroec, verliet hebben ende verlien met desen jeghenwoirdighen brieve Sophien, des voirghenoemden Willaemsc wijf, achte morghen gheleghen ane die zide dair huys ende woninghe ane staen ane den westeren egghe, in rechter lijftochte, omme bede wille Willems voirghenoemt ende ziere vriende.

In orconde etc. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo ses ende twintich des dinxendaghes na Paeschen.

a
Will. B.
b
Will. B.
c
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Sofia, echtgenote van Willem Duerkant