Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009v_065_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9v, nr. 65 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem IJsbrants z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 152, ad 1326 juli 22, maar met opmerking van de onregelmatigheid in de datering.

In 1326 viel het feest van Maria Magdalena (22 juli) op dinsdag. In de datering van de oorkonde is dus een fout geslopen: ofwel moet manendaghes worden gelezen als dinxendaghes, of dient op te worden gelezen als voir.

Vgl. nr. WO 80.

Wi Willaem ..grave etc. maken cond allen luden dat wi die vijf morghen lands die Willaema Ysebrants sone ghelost hevet jeghens Grote Ludolf ende ons ane quamen van enen ballinc, ligghende in Diermoeder broec binnen desen marken: Clays Harman Aden sone op die nortside ende Nelle Ludolfs wedewe voirscreven op die zuutside, ghegheven hebben Willaem Ysebrants sone voirscreven in vryen eyghen.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes op sinte Marien Magdalenen dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemb et dominum Symonc de Benthemd.

a
Will. B.
b
Zuden. B.
c
Sy. B.
d
Benthē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem IJsbrandsz.