Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009v_066_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9v, nr. 66 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirx kinderen van Maerssen.

In de marge, door een contemporaine hand: Aelbrecht ende Lizebeta Dirx kindre van Marsen erfpacht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat wi Janne, Alebrecht ende Lizebetten Dierix kindere van Maersem ghegheven hebben in enen erfpachte niet te versterven onse dortich morghen lands die ons ane quamen van den here van Wourden ende hi in pachte helt van den heren van Oudemonster, ligghende bi Dierix woninghe van Maersem te Holland waerd, ende hieten Tornoys velt, omme vier pond Hollandsc, enen groten Tornoisd over achte penninghe Hollandse gherekent, te betalen alle jare die ene helfte te sinte Martijns misse in den winterf ende die ander helfte te sinte Pieters misse in den lenteng.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Lucien dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Lizeb. B.
b
Will. B.
c
Holl. B.
d
Torn. B.
e
Holl. B.
f
11 november.
g
22 februari.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan, Albrecht en Elizabeth, kinderen van Dirk van Maarssen