Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X010v_073_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 10v, nr. 73 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Tydeman Batenburch.

Een streep door het begin van de tekst. – Onderaan door de tekst twee diagonale streepjes.

De datumregel lijkt per ongeluk weggelaten door de kopiïst. Gezien de min of meer chronologische volgorde van de stukken in dit gedeelte van het register zijn de data van de voorafgaande en de volgende oorkonde, nrs. WO 72 en 74, aangehouden als de termina post en ante quem.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Thydeman Batenborch tien pond Hollandsb penninghe tsyaers tonsen wedersegghen toe, den groten coninx Tornoisc over achte penninghe gherekent, die wi hem bewisen op te boren van onsen renten van onsen lande van Wourden; wair omme wi ghebieden onsen rentemeister ons voirseyds lands van Wourden, die nu es ende na maels wesen sal, dat hi gheve desen voirs. Tydeman Batenborch ende betale alle jare tonsen wedersegghen toe tien pond Hollandsd, die ene helfte te sinte Martijnse misse in den winterf nu naest comende ende die ander helfte te sinte Pieters daghe in den lenteng dair naest volghende, ende also voert van jare te jare toit wi hem dese voirs. renten wedersegghen.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemh.

a
Will. B.
b
Holl. B.
c
Tor. B.
d
Holl. B.
e
M’tijns B.
f
11 november.
g
22 februari.
h
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Tielman Batenburg