Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011r_076_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11r, nr. 76 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Roerende noch die II capelryen voirscreven.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 437, ad 1327 aug. 9. – Muller, Reg. Hann., p. 153, ad 1326 aug. 9. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 307, nr. 784, ad 1327 aug. 9.

In de registers Utrecht staat een oorkonde van 9 augustus 1327, die verder woordelijk gelijk is aan de onderstaande; zie nr. UT 97. Dit zal toch wel een en dezelfde oorkonde betreffen, met in een van beide teksten een foutief jaartal. Gezien nr. WO 74, waarin graaf Willem op 22 juli 1327 de twee kapelanijen verplaatst van de Dom naar het Catharinaconvent, lijkt voor de onderstaande oorkonde de datering van 9 augustus 1327 de juiste te zijn; ook chronologisch passen deze teksten beter in de registers met een datering in 1327.

Voor de tekst van deze oorkonde zie nr. UT 97, alwaar de varianten uit dit nr. WO 76 zijn geannoteerd met het sigle C.

a
nl. in nr. WO 74.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden, commandeur van Sint Jan, en het Catharinaconvent te Utrecht
Destinataris: graaf Willem III