Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011r_077_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11r, nr. 77 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

De tekst is doorgestreept.

In de marge, door een andere hand: Willaema de Hont.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat wi Willaemc Hond, borgher van Utrechtd, omme dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal ghegheven hebben ende gheven hem ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houdene tien pond Tornoise tsyaers, ende bewisen hem die intenemen jairlix an onsen rentemeister van Wourden die nu es of namaels comen sal; ende ghebieden onsen rentemeister voirs. dat hi hem die jairlix betale te sinte Pieters daghe in den lentenf, ende dair of Willaemg Honds brieve nemen jeghens ons mede te rekenen, ende dair mede sullen wi hem quiten in siere rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven te Dordrechth des manendaghes na sinte Jacobs daghe in den somer int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter. Ex instinctu Ludekijn.

a
Will’m B.
b
Will. B.
c
Will. B.
d
Utr. B.
e
Torn. B.
f
22 februari.
g
Will. B.
h
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Hond, burger van Utrecht