Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011v_081_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11v, nr. 81 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henric van Loenreslote.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 169.

Zie ook de volgende oorkonde nr. WO 82 in het register.

Wi Willaema ..grave etc. maken condb etc. ende Henric van Loenreslote maken cond allen luden. Want Henricc voirs. ane spreken sal op die zevene alsulc land alse roert van der heerscippie van Aemstelle dat verwildert es, soe sien wi beyde des ghebleven ane heren Henricd van Loenreslote, deken van Sinte Jans tUtrecht, ane Janne van Pollanen, Willaeme van Duvenvoirde ende ane Willaemf den Moelnair, soe wat si viere dair toe segghen tuschen ons twien dat sullen wi beyde ghestade houden.

In orconde desen brieve bezeghelt met onser beyder zeghele. Ghegheven tOudewater des vridaghes voir Pijnstere int jair ons Heren Mo CCCo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominem comitem, Iohannemg de Pollanen, Willaemh camerlinc et Enghebrechti.

a
Will. B.
b
de woorden maken cond zijn wel overtollig
c
Henr. B.
d
Henr. B.
e
Will. B.
f
Will. B.
g
Io. B.
h
Will. B.
i
Engheb. B.
Oorkonder: graaf Willem III en Hendrik van Loenersloot
Destinataris: Hendrik van Loenersloot en graaf Willem III