Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011v_082_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11v, nr. 82 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henric van Loenreslote.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 169.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. WO 81 in het register.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond etc. dat wi alsulc land als men van ons houden soude ende roert van der heerscippie van Aemstelle, soe wair dat gheleghen es ende men van ons niet ontfaen en hevet, bevolen hebben ende bevelen Henricb van Loenreslote, onsen trouwen knape, ende gheven hem macht van onsen weghen ane te spreken op die zevene, te winnen ende te verliesene; ende soe wat hi dair toe doet dat sullen wi ghestade houden.

In orconde etc. Ghegheven tOudewater des vridaghes voir Pijnster int jair ons Heren Mo CCCo achte ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominem comitem, Iohannemc de Pollanen, Willaemd camerlinc, Enghebrechte.

a
Will. B.
b
Henr. B.
c
Io. B.
d
Will. B.
e
Engheb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Loenersloot, knaap