Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011v_083_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11v, nr. 83 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

In de marge, door een andere hand: Aernoudeken den Vliegher. – In de marge een kruis. – In de marge naast de tekst een verticale streep met een wijzend handje(?) en erboven een kruis, geradeerd.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 168, ad 1328 mei 8.

Deze oorkonde is waarschijnlijk niet gedateerd naar de Heilig Kruisdag inventio (3 mei), zoals in Muller, Reg. Hann., maar naar de Heilig Kruisdag exaltatio (14 september). Uit het itinerarium van de graaf blijkt dat deze van 16 september tot 25 oktober te Le Quesnoy verbleef, terwijl hij ergens in begin mei juist vanuit die plaats naar Holland reisde: op 16-21 april was hij nog in Le Quesnoy, op 11 mei te Geertruidenberg. De uitvaardiging te Henegouwen van de onderstaande oorkonde op 8 mei is derhalve niet onmogelijk, maar op 18 september meer waarschijnlijk. Bovendien wordt in het algemeen met Kruisdag zonder nadere bepaling eerder het feest in september bedoeld dan dat in mei.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien met desen brieve sonder alrande archlist Arnoudekijnb den Vlieghere tien morghen lands in rechter lien were, die Luttel Willaemc ende sine ouders van ons plaghen te houden, wilc land voirs. gheleghen es in Kamerike bi den ouden damme tuschen Heyne Ghisen soens land ende der vrouwen land van sinte Servaes; ende soe wanneer dat Arnoudekijnd voirs. ghebrake, soe soudent sine nacomelinghe verherewaden binnen jaers mitter rente van enen jare.

In orconde etc. Ghegheven tote Kaisnoit des sonnendaghes na des Heylichs cruys dach int jair XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonem bastard.

a
Will. B.
b
Arnoudek. B.
c
Will. B.
d
Arnoudek. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoudekijn de Vlieger