Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X011v_085_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 11v, nrs. 85-86 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Boudine Werenbouts sone. – Boven de volgende aantekening, door dezelfde hand: Gerard Engebrechts.

De aantekening volgend op de oorkonde, en daarbij behorend, is in het register behandeld als een afzonderlijke registratie, met een eigen volgnummer (86) en door een spatie gescheiden van de voorafgaande oorkondetekst; de 17e-eeuwse hand die in dit deel van het register meer opschriften toevoegde heeft beide van een dergelijke notitie voorzien.  – In de marge vóór die bijbehorende aantekening: Nota.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 183.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond etc. dat wi Boudine Werenbouts sone oirlof gheven te vercoepen te vryen eyghen twaelf gairden lands legghen te Wardersluys, streckende ute den Rine tot ane die landsceydinghe van des Bisscops weyde, Enghebrechtb Haghen soens land op die oestside ende des Elschen land op die westside, die hi van ons te liene helt; wilc land voirscreven wi gheloven te waren den ghenen diet coept als men een vri eyghen sculdich es te waerne.

Ghegheven in die Haghe des saterdaghes na Kersdach int jair ons Heren Mo CCCo neghen ende twintich.

Desen brief leverde Gherardc Enghebrechtd, ende hi sal ontfaen tot mijns sheren behoef also goed goed eer hi desen brief over ghevet.

a
Will. B.
b
Enghebr. B.
c
Gher. B.
d
Enghebr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn Werenboudsz.