Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X012r_093_1 WO_G_X012v_093_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 12r-12v, nr. 94 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

In de marge, door de 17e-eeuwse hand: Claijs Turrekijn.

Vgl. de twee volgende oorkonden nrs. WO 94 en 95 in het register.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond etc. dat Symon van der Vlederhove ende Gherijt sijn sone bi onsen oirlove vercoft hebben Clays Turrekijn enen viertel lands ten vryen eyghen die si van ons te liene helden, ligghende an die Linscote in den waerd in onsen gherichte, streckende uyt der Linscote toit an die sceydinghe van den wairde van der Ysel gheliken buerlande, ende up den oeveren egh es gheleghen Dieric Evrards sone mid sinen lande, ende up den nederen egh der heren land van sinte Marien dat Pieter Bellinc in erfpachte hevet; ende gheven Clayse Turrekijnb voirs. enen vryen eyghendom van desen lande met desen brieve, ende gheloven hem die te waren als men een vry eyghen sculdich es te waren.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich.

a
Will. B.
b
Turrek. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Klaas Turrekijn