Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X012v_095_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 12v, nr. 96 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

Door middel van twee strepen is de door andere hand geschreven marginale notitie Simon vander Vlieder hoeve, geschreven bij de voorafgaande oorkonde, ook met de onderhavige tekst verbonden. – In de marge, door een derde hand: R(egistrata).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

Vgl. de twee voorafgaande oorkonden nrs. WO 93 en 94 in het register.

Willaema ..grave etc. maken cond etc. Omme dat wi Symon van der Vlederhove ende Gheride sinen sone oirlof gaven enen viertel lands tenen vryen eyghen te vercoepen die si van ons te liene helden, legghende an die Linscote in onsen ward in onse ambocht, soe hevet ons Symon weder up ghedraghen ende Clays Vastrads sone tot onser behouf enen vryen eyghendom ghegheven van ere viertel lands ligghende an dYsel in Snodelsward in onsen gherichte, streckende uter Ysel tot an die sceydinghe van der Linscote gheliken burlande, ende heeft beleghen up den oever egh Ghisebrecht die Backer mit sinen lande ende up den nederen egh Symon voirs. met sinen lande; ende dese viertel lands voirscreven verlien wi Symon voirs. ende Gheride sinen sone van ons te houden ten rechten liene.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich.

a
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon van der Vlederhove en zijn zoon Gerard