Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X001r_002_1 ZE_G_X001v_002_2 C ZE_K_X001v_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 1r-1v, nr. 2 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Witte Willem z. poirtere van Zerixe.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 1v, nr. 2 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 168, ad ‘Den 24. February 1316. of mogelyk 1317’.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeland ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi Witten Willaems sone, onsen portere van Zerixeee ende den lopere van Bridorp, bevolen hebben ende bevelen ende macht gheven van onsen weghen een recht pael te stekene tuischen der heerscepien van Putten ende van Striene op die ene zide ende der heerscepie van Zevenbaerghef op di ander zide, alse van rechter land sceydinghe te zettene tvischen den heerscepien voers., bi rade van heren Symoeneg van Markenborchh ende anders goede luden die sire met hem luden over nemen sullen; ende so wat dat si daer toe doen, dat sullen wi houden vaste, zeker ende ghestade. Ende waere iemende die hier namaels daer jeghens segghen woude, i commen voer ons ende wi sullen hem al recht ende al besceyt doen.

In orkonde etc. Ghegheven te Zerixeej des woensdaghes voer Grotek vastellavont int jaer ons Heren M CCC ende zestienel.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. B.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland C.
e
Zierixee C.
f
Zevenberghen C.
g
Symon C.
h
Markenburch C.
i
hier lijkt iets weggevallen als hi soude.
j
Zier. C.
k
Groete C.
l
door andere, contemporaine hand verbeterd uit zeventiene B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Witte Willemsz., poorter van Zierikzee en de Loper van Brijdorp