Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X002r_005_1 ZE_G_X002v_005_2 C ZE_K_X002v_005_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 2r-2v, nr. 5 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Adaems z. van Kats.

In de marge, door een contemporaine hand: exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 2v, nr. 5 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 71. – Poelman, Bronnen Oostzeehandel, p. 17, nr. 80.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi gheorloft hebben Willaemd Adaems sone van Cats te pandene over die scade die hi ghenomen heft up des coninx luden van Denemarkene jof op des heren luden van Roye, tote onsen wedersegghene; ende so wat goede hi Willaemf voirnoemd ghepanden mach alse op dese voerseide luden, dat sal hi bringhen sonder minderen onder onsen baliu van Zerixeeg. Vord so wie van desen voernoemdenh luden ghepandet wordeni, dien salmen gheorloven tot huus te vaerne omme Willaemj goed te levernek ende te bringhene; ende es dat sake dat si des niet doen en moghen, so willen wi dat onse baliu van Zerixeel dat goed houde mitten minsten coste toter wilen dat hi andere ghebot van ons hebbem.

Ghegheven in Middelburchn des woensdaghes na sinte Matthijso daghe int jaer ons Herenp M CCC ende zestieneq.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C .
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Willem C.
e
Denem’ken B.
f
Will. B; Willem C.
g
Zier. C.
h
voenoemden B.
i
dit woord geschreven rond een gat in het perkament B
j
Willem C.
k
leverrerne B.
l
Zier. C.
m
hebben B.
n
Middelbr. B; Middelb. C.
o
Mathijs C.
p
anno i.p.v. int jaer ons Heren C.
q
door andere, contemporaine hand verbeterd uit zeventiene B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Adamsz. van Kats