Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X002v_008_1 C ZE_K_X003r_008_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 2v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerarda die bastairt, grave Florensb zoon.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 3r, nr. 8 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 170, ad 1316 maart 24.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

c Willaemd grave van Henegouwene etc. maken cond allen ludenf dat wi Gheraerdg sgraven Florens sone, onsen neve, ghegoed hebben ende gheghevenh met desen brieve alle onse ambocht ter Westkerkeni binnen dijcs te Scarpenessenj, van wien dat ons ane comen es, ute ghenomen dien ambochte dat an dorp van Scarpenisse gheleghen es also verre alst den dorpe toe ghescierd is; dat houden wi an ons selven tote des dorps behoef. Vord hebben wik hem mede ghegheven l onse wijnt molen op den dijc int ambocht van der West kerkem ende alle onse tienden ende land die ons ane comen waren van den here van Hoesdane, also verre alst ons ane ghecomen es in den selven ambochte van dern Westkerke, ute ghenomen enen vijftendele dat Arnoude van Scengheno toe behoerd daer of; hem ende sine nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten lene te houdene.

In orkonde etc. ghegheven tep Middelburchq des wonsdaghes na midvasten int jaer ons Heren M CCC ende XVIr.

a
Ger. B.
b
Flor. B.
c
hier Wi C.
d
Will. B; Willem C.
e
Heneg. B; Heynn. C .
f
etc. i.p.v. allen luden C.
g
Gher’d C.
h
gheven C.
i
West’kerken B.
j
Scarpenissen C.
k
in de marge toegevoegd door andere, contemporaine hand C.
l
hier onsen doorgestreept C.
m
Westkerken C.
n
bovengeschreven B.
o
Schenghe C.
p
in C.
q
Middelbr. B.
r
door andere, contemporaine hand verbeterd uit zeventiene B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard, zoon van graaf Floris V