Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X004r_012_1 ZE_G_X004v_012_2 C ZE_K_X004v_012_1 ZE_K_X005r_012_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 4r-4v, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Mayne van Montfoirt.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 4v-5r, nr. 12 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. ombieden onsen rentemeister van Zelandd die nu is jof hier na wesen sal dat hi alle jare betale joncfrouwe Maynee van Montvoertf tote sint Jans daghe te midde zomereg vijftich pond zuarter Tornoisenh, den groten Tornoisi voer zestien penninghe, ende dese gracie hebben wi hore ghedaen omme bede wille eenen eersamighen vader heren Jacob, bi der Gods ghenaden biscop van Zuden, ende onsen lieven neve heren Gheraerdej here van Vornek, borchgrave van Zelandl, alse van ghebreke dat si ons eysschende was van hore moeder weghen der vrouwen van Montfortm ende Jan van Aemsteden horen oem; ende van also velen sullen wi onsen rentemeister van Zelanto quiten in sine eerste rekeninghe met horen brieve.

Ghegheven in Middelburchp des dinxendaghes voer Palmensonnendaghe int jaer ons Heren M CCC ende zestieneq.

a
Will. BC.
b
Heneg. B.
c
Holl. B; etc. i.p.v. van Henegouwen, van Holland C.
d
Zeeland C.
e
Maynen C.
f
Montfoirt C.
g
24 juni.
h
Torn. BC.
i
Torn. BC.
j
Gher’de B; Gher’d C.
k
Voirne C.
l
Zeeland C.
m
Montfoirt C.
n
een brede ruimte tussen e en d vanwege een gerepareerde scheur B.
o
Zeel. C.
p
Middelbr. B; Middelb. C.
q
anno XVIo i.p.v. int jaer ... zestiene C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Meine van Montfoort