Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X005r_016_1 C ZE_K_X005v_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 5r, nr. 16 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnout van Schengen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 5v, nr. 16 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 389.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont allen ludenc dat wi die vijftich pond Tornoisd sjaers die wi heren Janne van Scenghen, riddere, hier voermaels ghegheven hebben van ons ende van onsen nacomelinghen te houdene in rechten lene omme dienst die hi ons ghedaen hadde, ende hem onse rentemeister van Zelande jaerlix ute te reken plach, dat wi die voer ons ende voer onse nacomelinghe gheven ende bewisen in rechten lene te houdene Arnoud van Scenghen sinen sone, jaerlix op te boren van der ere helfte van erven ende van tiendenf van onsen niewen lande in Hinclem, met heren Janne van Cruninghen.

In orconden desen brieve bezeghelt met onsen zegheleg. Ghegheven in Middelburch des dinxendaghes na sinte Gheertruden daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Torn. BC.
e
Zeeland C.
f
in de laatste letters gecorrigeerd B.
g
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van Schengen, zoon van heer Jan van Schengen, ridder