Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X005v_020_1 C ZE_K_X006r_020_1 ZE_K_X006v_020_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 5v, nr. 20 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die vrouwe van der Veer ende here Gerijts wijff van Heemskerke.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 6r-6v, nr. 20 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 72.

Zie ook het voorafgaande nr. ZE 19 in dit register, in welk stuk deze overeenkomst wordt beoorkond. De gereconstrueerde datum van de onderhavige ongedateerde tekst, die mogelijk nooit als zelfstandige oorkonde is uitgevaardigd, is van genoemd nr. ZE 19 afgeleid.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont allen ludenc dat voer ons commen sijn ver Aleitd onse zuster, vrouwe van der Vere, an die ene zide, ende Hughe Baken sone van der vrouwen weghen van Wissenkerke, heren Gheraerdse wijf van Eemskerkef, an die ander zide, ende hebben over een ghedraghen bi rade des heren van Vorneg onsen neve ende heren Gheraerdsh van Raporsti dat ver Aleyt onse zustere voerseid zal hebben die oerzatinghe van al den goede daer ver Beatricej heren Gheraerdsk wijf van Heemskerke voernoemd mombaer of es, alse van joncfrouwen Katelinen horer dochter die zie hadde bi heren Janne Mulaerdel horen man; ende van desen goede voers. sal ver Aleyt voernoemd alle jare gheven Beatricem voernoemd, vrouwen van Wissenkerke, jof horen zekeren bode tot sinte Martijnsn daghe in den wintero XC lb. zuarterp Tornoisenq, den groten voer XVI d., also langhe alse joncfrouwe Kateline haren Jans Mulaerdsr dochter voernoemd zelve mondich wort ende ver Beatrices hore moeder die mombaerscap van hore hout. Ende hier af so sal verAleytt onse suster voers. goede zekerhede doen ver Beatrisenu voernoemd van deser voerscreven renten ten daghe voerghescreven te betaelne.

a
Will. B; Willem C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Aleyt C.
e
Gher’ds BC.
f
Heemskerke C.
g
Voirne C.
h
Gher’ds BC.
i
Raphorst C.
j
Beat’ce C.
k
Gher’ds BC.
l
Mulairde C.
m
Beat’cen C.
n
M’tijns BC.
o
11 november.
p
de eerste r bovengeschreven B.
q
Torn. BC.
r
Mulairds C.
s
Beat’ce C.
t
ver Aleyt C.
u
veren Beat’cen C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe Aleid, vrouwe van Veere