Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X005v_021_1 ZE_G_X006r_021_2 C ZE_K_X006v_021_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 5v-6r, nr. 21 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die priorisse ende convent van Werendike.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 6v, nr. 21 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 187.

Voor de oorkonde van rooms-koning Willem II zie OHZ II, p. 471-473, nr. 818, d.d. 19 juni 1249, waarin het klooster Hemelpoort te Werendijke vrijstelling krijgt van alle grafelijke lasten zoals beden, heffingen en tollen, voor 200 gemeten in Zeeland.

Zie voorts nr. ZE 4 van dit register Zeeland, waar de incorporatie van het convent in de Johannieterorde wordt beoorkond.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont c dat die priorisse ende convent van Werendike bi onsen wille ende consente commen sijn in die ordine van sinte Katerinend tote Utrecht, ende si eene hantveste hebben van den coning onsen vordre dat si ghecrighen moghen ende copen tote CC ghemetee lands in onsen lande in Walcherenf, daer si of ghecreghen hebben LXX ghemete lants, also blijfter noch dat si ghecrighen ende copen moghen C ende XXX ghemete lands; welc C ende XXX ghemete lands g wi gheorloft hebben ende gheorloven eenen eersamighenh vader in Gode, onsen lieven i vreent heren Jacob bi der ghenaden Goeds biscop van Zuden, den .commandersj des spitaels van sinte Katerinenk tot Utrecht, ende sine convente te copen in Walcherenl bi ons jof bi onsen lieven neve den here van Vornem, ende die ghene gheven wi hem vri ende hore nacomelinghen in der vormen ende in der manieren dat sconings hantveste spreket die si daer of hebben.

Ghegheven tot Utrechto up sinte Baven dach int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene.

a
Will. B; Willem C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
hier etc. C.
d
Kat’inen C.
e
de h bovengeschreven B.
f
Walch’en C.
g
hier een kleine spatie vanwege een gerepareerde scheur in het perkament B.
h
eersamen C.
i
hier vrient doorgestreept C
j
commendoir C.
k
Kat’inen C.
l
Walch’en BC.
m
Voirne C.
n
voirme, vermoedelijk verbeterd uit voirne C.
o
verbeterd uit Dordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden, commandeur van het sint Catharinaklooster te Utrecht