Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 10r-12v, nr. 25 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

De hand die in C deze keur kopieerde schreef boven de inhoudstafel: Hii sunt articuli chore Middelburgensisa, qui sequuntur. – In de marge bij het begin van de tekst, door een andere hand: Middelburchb. – Aan het einde van de tekst, door een derde hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 8v-12r, nr. 25 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar B?).

De kopiist schreef boven de inhoudstafel: Hii sunt articuli chore Middelburgensisc, qui sequuntur.

Editie/regest: OHZ II, p. 676-687, nr. 996.

Hier wordt alleen de inhoudstafel op de keur afgedrukt, die in de editie in OHZ ontbreekt. De nummering van de items in deze tafel komt overigens niet overeen met die van de artikelen in de keur zelf in genoemde editie (maar grotendeels wel met de markeringen in het register).

De nummering is in C secundair voor de titels geschreven; het is niet te zien of in B zulks ook is gebeurd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

I. Van chore brekene.

II. Van poerters wonden.

III. Van kniven.

IIII. Van laghen.

V. Of III manne vochten jeghens I man.

VI. Van nederwerpene.

VII. Of II scepene ende I poirtre vrede eysched.

VIII. Die scepene lachter doet.

IX. Van poerters die buten wonen.

X. Van poerters huen.

XI. Wille landman poertre worden.

XII. Portren horen tenen rechte.

XIII. Als men den clagre scependoem warent.

XIIII. Die men omme ghesekerde scout te banne doet, jof omme roef.

XV. Twee scepenee ende I portre moghen arresteren banlinghe.

XVI. Daer scepenen omme der poert recht gaen.

XVII. Die poerters onrecht doet.

XVIII. Portre die te landsman stride gaet.

XIX. Poertre te porters stride.

XX. Portre diemen onrecht doet.

XXI. Die ghewapent te twiste coemt.

XXII. Die benachte wapine draghet.

XXIII. Die wancustighe wapenef draghet.

XXIIII. Van huussoekene.

XXV. Als man van buten I portre te banne doet.

XXVI. Van porters goede te ghevene.

XXVII. Daer die scoutate die scepene maent.

XXVIII. Van scepenen ende van porters binnen der vierscarne.

XXIX. Van twiste binnen Middelburchg.

XXX. Van dat landliede zekeren of beloven.

XXXI. Van wine te valschene.

XXXII. Van porters stride buter port.

XXXIII. Van porters campe.

XXXIIII. Van der erve.

XXXV. Van die woent tusken Maesmudeh ende Heydijns zeei ende portre slaet of roeft.

XXXVI. Van landmanne die recht wille hebben van portre.

XXXVII. Van dat ghesciet binnen der chore van Middelburchj.

XXXVIII. Van orkonden van III porters van rove.

XXXIX. Van rove van XXII ponden.

XL. Van dat III manne sien.

XLI. Van dat benachte ghesciet.

XLII. Van manne die land noch huys hevet.

XLIII. Van weeskijnsk goede.

XLIIII. Van lande te ghiftene.

XLV. Van erven binnen Middelburchl te copene.

XLVI. Van ghewapende lieden.

XLVII. Van landmanne te leenem wapene of hout.

XLVIII. Van die enen portren quetstn.

XLIX. Van wie so vecht weder portre.

L. Van landliede stride binnen der port.

LI. Van der clocke te slane.

LII. Van poerters goede te verborne.

LIII. Van aneborden.

LIIII. Van mesdade als die here es tusken Maesmude ende Heydijns zeeo.

LV. Van poerters ambochte.

LVI. Van gheboden die hier niet ne staenp.

LVII. Van lieden buten Walgrenq.

LVIII. Van poerters te ghiselne.

LIX. Van menke te vierendele van I man.

LX. Van dat scepenen in ghemeenen stride ghesciet.

a
Middelburgn. C.
b
Middelb’ch B.
c
Middelburgn. C.
d
eyscheden C.
e
verbeterd uit poirtere C.
f
wapen C.
g
Midd. B.
h
Maismude C.
i
Heydenezee C.
j
Midd. B.
k
weeskinds C.
l
Midd. B; Middelb. C.
m
leenen of mogelijk gecorrigeerd tot leeven C.
n
de eerste t bovengeschreven B.
o
Heydenzee C.
p
ne staenverbeterd uit ghestaen B.
q
de a bovengeschreven B Walgh’en C.
Oorkonder: graaf Willem II, rooms-koning
Destinataris: burgers van Middelburg