Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X025r_034_1 C ZE_K_X027r_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 25r, nr. 35 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan heren Clais z.

In de marge: Van Janne sheren Clays sone.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 27r, nr. 36 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de bovenmarge het opschrift: Zelanda. – In de marge: ¶ Van Janne sheren Clays sone.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heneghouwenb, van Holland, van Zelandc ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Janne sheren Clays sone, houdere van desen brieve, hem ende sinen nacomelinghen vijf ende twintichd lb. Tornoyse, den ouden groten coninx Tornoyse over zestien penninghe gherekent, elcs sjaers, in rechten lienef te houdene ende te ghebrukene van ons ende van onsen nacomelinghen, omme groteng scade die hi in onsen dienste ghenomen hevet ende omme menighen ghetrouwen dienste die hi ons dicke ghedaen hevet ende noch doen zal; ende dese vijf ende twintich pond sjaers zal hi up al dat land dat hiet haymanne land, waer dat gheleghen es ende ons toe behoird ende binnen Walchgherenh, tote der somme van vijf ende twintich lb. Tornoysi toe alst voerscreven es, uytghenomen dat haymanne land dat Jan Jans sone van Sobburchj toe behoird. Ende wi ghebieden allen den ghenen die dese voerseyde haymanne hebben dat si Janne voers. gheven ende betalen elcs sjaers hare heymanne ghelt, als si sculdich sien te doene; ende waer dat zake dat sise niet en betaelden alst voerscreven es, so gheven wi k hem machte met desen brieve dat hijt halen mach ende in panden met den rechte van den lande voers.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtl des vridaghes voer Sinxchen int jaer ons Heren Mo CCCo ende XIXo.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum comitem, dominum Zudensemm et alios.

a
Zel. C.
b
Henegouwen C.
c
Zeeland C.
d
verbeterd uit vijftich B.
e
Tor. BC.
f
den ouden ... liene boven de regel toegevoegd C.
g
gro | ter met rasuur na de o C.
h
Walchgh’en BC.
i
Tor. BC.
j
de letters ur onduidelijk vanwege correcties C.
k
hier twee of drie geradeerde letters, waarvan de eerste een d was C.
l
de laatste letter in tweede instantie tussengeschreven C.
m
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Nicolaasz.