Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X026r_040_1 C ZE_K_X028r_040_1 ZE_K_X028v_040_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26r, nr. 41 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Popp van Reynesse.

In de marge: ¶ Van Poppen van Reynesse. – Eronder, door een andere hand: Vacat.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 28r-28v, nr. 41 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: Van Poppen van Reynesse.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 205, ad 1319 januari 11.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Poppend van Reynesse omme dienste die hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal ghegheven hebben ende gheven met desen brieve onse helfte van den scroet ambochte van Zerixeee te sinen live, alse langhe als hi leeft, omme vijf pond grote, daer hi ons bi heren Janne van Leyden onsen capellaen ghenoech of ghedaen hevet, in deser manieren: dat hi alle die wine die ons ende onser ghesellinnenf der gravinnen ende onsen luden van onsen weghen toe behoren, werkeng sal ende scroden binnen der vriheden van Zerixeeh sonder onsen coste; ende na Poppen doet voers. so sal dit scroeti ambocht voers. vrielike weder an ons comen. Ende van den vijf pond groten voerscreven sal ons hair Jan voers. goede rekeninghe doen.

Ghegheven tote Bijnsj des donresdaghes na dertienden dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

¶ Per Gherardumk Alewini de Leyden.

a
Willem C.
b
Heneg. B; Henegou. C.
c
Holl. B.
d
Poppe C.
e
Zierixee, de eerste i tussengeschreven C.
f
de tweede n verbeterd uit g B.
g
werker C.
h
Zierixee C.
i
in cr gecorrigeerd B.
j
of Bims? (er staat maar één accent boven de vier stokken) B; Bins, verbeterd uit iets anders, zo te zien uit Biris C.
k
Gher. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Poppe van Renesse