Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X026v_043_1 C ZE_K_X028v_043_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 26v, nr. 44 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Allart Everts z. bailiu in Westcappel ende die scepenen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 28v, nr. 44 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Gezien de voorafgaande en de volgende oorkonde in het register, uitgevaardigd op 15 resp. 19 augustus 1320, zal de oorkonde of verklaring waarop de onderhavige notitie is gebaseerd in dezelfde periode zijn te plaatsen. – Het is niet zeker dat de in deze tekst vastgelegde verklaring ooit in een formele oorkonde is uitgevaardigd.

Het aantal in beslag genomen planken staat niet vast: afschrift C geeft 3700 stuks, B lijkt 307 te bedoelen. Gezien het feit dat de goederen in drie schepen vervoerd werden, is het hogere getal wel het meest voor de hand liggend.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allardus filius Everaerdia, ballivus in West capellab, et scabinic ibidem abstulerunt Nicholao Mebingd XXXVIICe waghenscoetsf et duas lastas cupri et XVIII tonnasg salis h et XII lb. sterlingorum, et huiusmodi bona vendiderunt in Middelburch et in Zerixee; capitaneii trium navium fuerunt Nicolaus jdictus Hannekinik et Waghenvoirdl Flaminghusm et Hughon de West capellao.

a
r verbeterd uit n B; Everardi C.
b
Westcapella C.
c
b uit iets anders B.
d
Mebing', de b niet geheel zeker (mogelijk een l) B; Mebingh C.
e
aldus C; XXXCVII B.
f
waghen scottos (?) C.
g
de tweede n blijkbaar verbeterd uit lange s B.
h
hier salis herhaald B.
i
verbeterd uit capitanii C.
j
Nicholaus C.
k
lezing onzeker: Hannehijn met aan het einde één poot teveel C.
l
Waghenuord C; uit de contekst blijkt dat dit woord als een persoonsnaam moet worden opgevat.
m
gezien de plaatsing van de afkortingsstreep is een lezing Flamenighus ook mogelijk B; Flamighus C.
n
Hugo, door radering verbeterd uit iets anders, mogelijk uit Hugone C.
o
Westcapella C.
Oorkonder: Allard Everardsz., baljuw van Westkapelle, en schepenen aldaar
Destinataris: Nicolaas Mebing