Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X027v_050_1 ZE_G_X028r_050_2 C ZE_K_X030v_050_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 27v-28r, nr. 51 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Matijs Rengairs z.

In de marge: Van Mathijs Rengaers so[ne]a.

Een streep door het begin van de tekst. − In de marge, door een andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 30v, nr. 50 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van Mathijs Renghaers sone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 88.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zelandd etc. maken cond allen luden dat voir ons quam Mathijs Renghaers sone, onse baeliu van Kenemaer lande ende van Vriesland, ende maecte met onser hand joncfrouwen Margrietenf sinen wive, haer Jans dochterg van derh Maelstede, te hore lijftochte zestich pond suarter Tornoyse sjaers, den groten coninx Tornoyse gherekent over zestien penninghe, opt land dat hi van i ons houd in rechten liene in Diedrics land ende op twintich ghemeten tiende die hi van ons houd ter Capelle, wilke lijftochte voerseyd wi joncfrouwen Margrieten voernoemd verliend hebben ende verlien na zede ende woente van onsen lande.

In orkonde desen brieve etc. Ghedaen tote Alkemare op onser Vrouwen daghe in septembre int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum comitem, dominum Zudensemj et alios.

a
het einde van de tekst verdwenen in de vouw B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
van Zeland ontbr. B.
e
Kenemaerland C.
f
Marg'eten BC.
g
haer dochter, door andere, contemporaine hand verbeterd tot haeren Jans dochter C.
h
ontbr. B.
i
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heengeschreven B.
j
Zuden BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Rengersz. baljuw van Kennemerland en West-Friesland en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta, dochter van heer Jan van de Maalstede