Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X028r_051_1 C ZE_K_X030v_051_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 28r, nr. 52 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Clais Symons z. van Cloetingen.

In de marge: Van Clayse Simons sone van Cloetinghe.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 30v, nr. 51 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: ¶ Van Clayse Symons zone van Cloetinghe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

Vgl. de in het register volgende nrs. ZE 52 en 53.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen luden dat wi omme bede ende versoeke van Clayse Simons sone van Cloetinghe, omme dienste die hi ons ghedaen hevet ende noch doen zal, van dienc drien ghemeten ende vive ende twintich roeden tiende die hi van ons in pachte held in Cloetinghe, verliet hebben daer of Boudijn Simons sone sinen neve anderhalf ghemetd ende dertiendalf roeden tiendee, daer hi jaerlix ons jof onsen boden die onse pachte innen of betalen zal van pachte elf penninghe ende een halling Hollandsf, ende te houdene ende te besittene in alre manieren alse die brieve houden die bi willekore van onsen mannen ende bi onsen oirlof van den tienden ghemaect ende bezeghelt sien.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch op sinte Simong ende Juden dach int jaer ons Heren Mh CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

i Per dominum personaliter j.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
den C.
d
anderhalfghemet aaneengeschreven B.
e
tiede met een geradeerde afkortingsstreep boven de laatste letter C.
f
Holl. BC.
g
Symon C.
h
op rasuur C.
i
hier C.
j
per sonaliter BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn Simonsz.