Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X028r_054_1 C ZE_K_X031r_054_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 28r, nr. 55 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Reyniersa z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31r, nr. 54 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

Vgl. nr. ZE 62, een op dezelfde dag uitgevaardigde en vrijwel gelijluidende oorkonde, met een iets uitgebreide tekst.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi bi Vredericd onsen rentemeyster van Zeland vercoft hebben Willame Reynierse sone f twie ende viertich ghemedeg hondert ende twie ende twintich roeden ambochts, legghende in Bottinghe ende in Noirdmonster ambocht, met alsulker vrienh als daer toe behoird uyt ghenomen penningi lienj, die hi Vrederick voers. vol ende al betaelt hevetl, also als hi ons toghet met Vrederix brief voers. die hi onsm leverde.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch des woensdaghes na sinte Simonn ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

o Per Fredericum receptorem Zelandie.

a
Reyn's B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Vrederich C.
e
ni gecorrigeerd B; Reymers C.
f
hier twe doorgestreept C.
g
ghemete C.
h
en op rasuur (er sond denkelijk eerst vrihede) B; vrihede C.
i
penninghen C.
j
leen door andere hand in de marge bijgeschreven C.
k
de eerste drie letters op rasuur C.
l
t uit d C.
m
boven het woord een uitgeveegde afkortingsstreep C.
n
Symon C.
o
hier C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Reiniersz.