Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X028v_055_1 C ZE_K_X031r_055_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 28v, nr. 56 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31r, nr. 55 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Deze ongedateerde notitie staat in het register temidden van een hele reeks oorkonden die tussen 27 en 30 oktober 1320 door de graaf te Middelburg werden uitgevaardigd (nrs. ZE 52-64); hoogstwaarschijnlijk zal de oorkonde waarop de optekening was gebaseerd uit diezelfde periode stammen. Uit Willems itinerarium blijkt dat hij op 24-31 oktober 1320 inderdaad te Middelburg was.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here die grave bi siere lettre ghegheven dat alsulke beveelnesse alse sijn lieve neve die here van Zotthighema ende van Putte ghelovet hevet Willaemb Jans sone mijns heren knape ute Duveland, dat die vaste ende stade blivenc in die Middel hernesse.

a
Zottichem C.
b
Willame C.
c
de b uit iets anders B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Jansz., grafelijke knaap uit Duiveland
Trefwoorden: