Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X028v_056_1 C ZE_K_X031r_056_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 28v, nr. 57 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een vonnissen van twien die twi off gebrec deen anden anderen hebben.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31r, nr. 56 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 245. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 25-26, nr. 6. – Dagvaarten Zeeland, p. 1-2, nr. 3.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen dat in onser vierscaerne in Middelburch, daer wi tgherechte zaten, eens rechts ghevraghet was, daer tyeghenwoirdich waren veel heren, edel luden ende wel gheboren ridderen ende knapen, onse manne, onse scepene ende raed van onsen steden van Zeland, of si twie twiden ende die ene den anderen ane sprake van scoude, van scaden of van borchtochte, hoe weder dat beter rechte ware: dat die ghene die die scoud eyschet ende anespreker ware met sinen ede halen mochte ende winnen op den ghenen daer hizec op eyschet, so die ghene diemen die scoud eyschet met sinen ede daer voren staen mochte ende sine onscoude daer voren doen. Hier op dese woirdend ghinghen uyt dese heren, ridderen, edel luden, knapen, anders manne, raet ende scepenen van onsen steden voerscreven, ende berieden hem ende quamen weder in ende zeechden dat zijt voer een recht hilden dat die ghenee daer men die scout op eyschet naer ware met sinen eden daer voren te staen ende met siere onscoude quite te wesen, dan die ghene die eyscher waref op hem enich goed met sinen ede halen mochte jof winnen, het en ware dat die ghene diemen tgoed eyschedeg of anesprake hem verliet ende verbonden hadde voir sinen here, jof in vriheden voir scepenen, jof mit sijns zelfs open brief.

In kennessen hier of ende omme dat die goede lude die hier voerscreven sien dit zeechden voir een recht na ons lands recht alst voerscreven es, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsenh zeghele. Dese brief was ghegheven in Middelburch des donresdaghes voir Alre heyligheni dach intj jaer ons Heren M CCC ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. B.
c
hisi C.
d
o bovengeschreven C.
e
ghenene C.
f
waer, verbeterd uit ware C.
g
eyschen | de C.
h
deels op rasuur C.
i
Alreheylighen C.
j
in C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: edelen, leenmannen en steden van Zeeland