Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029r_059_1 C ZE_K_X032r_059_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29r, nr. 60 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margriete Willem Thonis zs. wijff van Kotkene lijff.

In de marge, door een andere hand: Expiravit. — Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32r, nr. 59 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In het register is de tekst per abuis ingeschreven na de volgende oorkonde; deze fout is hersteld door een kruis in de rechtermarge en de letter a in de linkermarge (bij de volgende oorkonde staat een b). De (moderne) nummering is aangepast aan die correctie.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

Vgl. nr. ZE 661.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat voer ons quam Willaem Thonijsb sone van Cortekinec, ende maecte joncfrouwen Margrietend sinen wive vijf ende twintich pond jaerlix suarter Tornoysee, eensf coninx groten Tornoyseng van Vrancrikenh over zestien penninghe gherekent, tote harer lijftochte op sinei tiende die hi hevet ende van ons houd in Cortekine ende in Conichem ende op alle diej verenk die Willaeml voers. hevet in Cortekine, die wi hair der joncfrouwen voirghenoemd verlien ende verliet hebben tote harer rechterm lijftochte; ende voird waer dat zake dat dit voirghenoemde goed waer beter dan die voerscreven renten, dat zoude comen na Willaemsn doet op den ghenen diet van rechte hebben soude.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich te Middelburcho op sinte Symon ende Juden dach.

[Dienstaantekening:]

p Per dominum Zudensemq etr abbatem de Middelburchs.

a
Heneg. B; Heyneg. C.
b
de h tussengeschreven, en in de letters nij een poot teveel C.
c
Cortekijne C.
d
Marg'eten B; Maergrieten B.
e
T'noyse C.
f
het woord dicht tegen het voorafgaande woord geschreven; eens boven de regel herhaald door andere hand B.
g
T'noysen (met het afkortingsteken voor -ur) C.
h
de tweede r over een uitgeveegde opgaande letter, mogelijk k C.
i
boven de e een uitgekrabd afkortingsteken C.
j
ie op rasuur C.
k
weren C.
l
Will'm B; Will. C.
m
recht' B; recht met na de t een letter (een e?) geradeerd C.
n
Will'ms B.
o
Middelb. C.
p
hier ¶ C.
q
Zuden. B; dominum comitem, waarna twee (?) woorden (dominum Zudencem?) doorgestreept (de vergissing wel vanwege de fout bij de volgorde; zie de kopnoot) C.
r
ontbr. C.
s
Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Margareta, echtgenote van Willem Antonisz. van Kortgene