Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029r_060_1 C ZE_K_X031v_060_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29r, nr. 61 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Lemmekijn Willams z.

In de marge, door een andere hand: Expiravit. — Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31v, nr. 60 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In het register is de tekst per abuis eerder ingeschreven dan de voorafgaande oorkonde; deze fout is hersteld door een kruis in de rechtermarge en de letter b in de linkermarge (bij de voorafgaande oorkonde staat een a). De (moderne) nummering is aangepast aan die correctie.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 245.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat in dienc tiden dat Lemmekijnd Willaemse sone van Duvenee was beneden sinen neghen jaren ende op enen tijd ghinc eten, daer hi spize in die hand hadde, soe quam een groet hont die omme dier spisen wille hem beet ende scoerde een stuc van sinen luchteren oere, als wi wel ter waerhede verstaen hebben; ende omme dat hi van den onghevalle voers. hier namaels ghiene blamef noch scande hebben en moghe, soe hebben wi hem desen brief ghegheven open bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven in Middelburchg des woensdaghes na sinte Simonh ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

i Per dominum comitemj, dominum Zudensemk, abbatem de Middelburchl et aliosm.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
ien verbeterd uit een langer woord, eindigend op en C.
d
Lemmekin C.
e
de i verlengd en de laatste letter verbeterd uit iets anders C.
f
b uit iets anders, mogelijk uit k B.
g
Middelb. C.
h
Symon C.
i
hier  C.
j
dominum comitem ontbr. C.
k
Zuden. BC.
l
Middelbuch C.
m
dominum Zudencem i.p.v. et alios C (dit en het ontbreken van de graaf wel vergissingen vanwege de onjuiste volgorde; zie de kopnoot).
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lemmekijn Willemsz. van Duvenee