Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029r_061_1 ZE_G_X029v_061_2 C ZE_K_X032r_061_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29r-29v, nr. 62 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Duvea van Campenb.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32r, nr. 61 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 245.

Vgl. nr. ZE 306.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Henegouwend etc. maken cond etc. dat wi Dirfvee van Campenf alzulke broke als si g misdaenh haddei jeghens ons alse van dien sceldwoirden die si haddej jeghens Lizebet van den Oistendek ende van anderen zaken, daer onse baeliu ende onse scepene van Middelburchl hoir onse poirte van Middelburchm om verboden hadden, omme bede willen quite ghelaten hebben van horer broke ende weder hoir onse poirte voerscreven ghevenn hebben in te wesen als si te voren was; ende onbieden onsen baeliu ende onse scepene van der poirte voers. dat sise onghemoyt ende vriliken hoir ende hoir goet in der poirte ghebruken laten.

In orkonde o etc. Ghegheven in Middelburchp des woensdaghes na sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC ende XX.

[Dienstaantekening:]

q Per dominum comitem et Gherardumr Alewinis.

a
Duue B.
b
Cāpen B.
c
Vill. C.
d
Heneg. B; Heyneg. C.
e
v blijkbaar verbeterd uit n d.m.v. een eronder toegevoegd streepje B; Dirfne C.
f
Cāpen B; de e uit iets anders C.
g
hier, aan het einde van de regel, een uitgeveegde letter m B.
h
daen op rasuur (na de s is een accent van een i zichtbaar) B; d gecorrigeerd C.
i
hadden C.
j
na de e een n uitgeveegd C.
k
Oesteende met de tweede e geëxpungeerd C.
l
Middelb. BC.
m
Middelb. BC.
n
ghegheven C.
o
hier desen brieve C.
p
Middelb. BC.
q
hier ¶ C.
r
Gher'dum BC.
s
Aluwini C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirve van Kampen