Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029v_062_1 C ZE_K_X032r_062_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29v, nr. 63 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Reyners z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32r, nr. 62 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 90.

Vgl. nr. ZE 54, een vrijwel gelijkluidende oorkonde, die op dezelfde dag was uitgevaardigd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc.b maken cond etc. dat wi bi Vrederic onsen rentemeister van Zeellandc vercoft hebben Willaemd Reynierse sone twief ende viertich ghemete hondert ende twieg endeh twintich roedeni ambochts, legghende in Boteinghej ende in Noirdmonsterk ambocht, met alsulken vrien als daer toe behoird, uyt ghenomen penningl lienm, die ons anequamen van Dodijnn sinen broder, omme viertich pond Tornoyseo, enen groten over zestien penninghe gherekent, die hi Vrederic vol ende al betaelt hevet also als hi ons toghet met Vrederix brief voers. die hi ons leverde.

In orkonde desen brief etc. Ghegheven in Middelburch des woensdaghes na sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

p Per Fredericumq receptorem.

a
Heneg. B; Heyneg. C.
b
boven de regel tussengeschreven C.
c
Zeell. B; Zeland C.
d
Will'm B.
e
aldus C; Remmers B.
f
twien, door andere hand bovengeschreven C.
g
door andere hand in de marge bijgeschreven C.
h
ontbr. C.
i
door andere hand verbeterd uit ghemete BC.
j
de eerste letter door andere hand uit iets anders (uit R?) B; Bottinghe met boven in een overtollige afkortingsstreep C.
k
Noirdmonst. B; Noerdmonst. C.
l
penninghen C.
m
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
n
Doedijn C.
o
T'noyse C.
p
hier C.
q
Fred'icum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Remmersz.