Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029v_064_1 C ZE_K_X032v_064_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29v, nr. 65 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32v, nr. 64 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 91.

Vgl. de volgende oorkonde nr. ZE 65 in het register, alsmede nr. ZE 252.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond allen luden dat Gheretb Alewijns sone ute Leyden, onse knape, bi onsen goeddenken zine tiene ghemete lands in Hughelijns sand, die wi hem voermaels omme sinen dienst ghegheven hadden in rechten liene van ons te houden, vercoft hevet omme vijftien pond grote, die hi ons ghegheven heeft, ende daer toe twaelf scellinghe ende drie penninghe grote overmits des boden cost die ons tghelt brochte daer wijt bevalen te brenghen, waer omme wi Gheraerde voers. ghegheven hebben bi Vrederic onsen rentemeister van Zellandc ende gheven met desen brieve zestien ghemete lands in Ouded Hughelijns sande an Dankaerd Jacobs soens rec, hemf ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelingheng in liene te houden in deser manieren: dat na siere doet comen sal op sine kinderenh ende van den ene kinde op dat ander, waerd dochter jof sone, maer op den jongheren sone voer op die ouder dochter, ende daer tenden in rechten liene van ons te houdeni.

In orkonde j etc. Ghegheven tek Berghen in Henegouwenl op sinte Agnieten dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

m Per dominum comitem, Fredericumn receptorem, Willaemo camerlincp et alios.

a
Heneg. B; Heyneg. C.
b
Gher. C.
c
Zell. BC.
d
Onde? C.
e
na de d twee letters geradeerd C.
f
m verbeterd uit n C.
g
van ons ende van onsen nacomelinghen ontbr. C.
h
kenderen met de k verbeterd uit h C.
i
volgorde te houden van ons C.
j
hier desen brieve, het laatste woord op rasuur C.
k
tote C.
l
Heneg. B; Heyneg. C.
m
hier ¶ C.
n
Fred'icum C.
o
Will'm B; Will. C.
p
camerarium C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, knaap