Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030r_066_1 C ZE_K_X032v_066_1 ZE_K_X033r_066_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30r, nr. 67 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die manne van Zeelant.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32v-33r, nr. 66 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. allen onsen ghetrouwen mannenb van Zeellandc, saluytd met goeder jonste. Wi ombieden ju allen den ghenen die van haren goede dat si van ons houden hare herewade noch scoudich sien ende niete betaelt en hebben broeder Arnoude van Diesef tote Dietscher heren behoef, dat si sonder langhe vertrecken die op rechten ende betalen broeder Arnoude voers. jof den ghenen diese van der Duetscherg heren weghen innet, also goed als hi op betoghen mach ende si tote deser tijd toe hebben op ghebuert. Ende waer yemant die sine herewade niet betalen en wilde, soe hebben wi bevolen ende bevelen met desen brieve onsen rentemeyster van Zeellandh dat hi van onsen weghen anevaerde ende hand aneslae an dat goet, est ambocht jof anders lien, daer hem die herewade of ghebreketi, ende des ghebruke ende besitte tote onser behoef toter tijd toe dat si hare herewade daer of vol ende al betaelt hebben.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchj des vridaghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCC ende XX.

[Dienstaantekening:]

k Per dominum comitem, dominum Zudenseml, dominum abbatemm, Willelmumn et alios.

a
Heneg. B; Heyneg. C.
b
ghetrouwen na mannen, maar met verwijzingstekens de juiste volgorde aangegeven B.
c
Zeell. BC.
d
saluut door andere hand in de marge bijgeschreven C.
e
boven de regel toegevoegd C.
f
na de laatste letter een r uitgeveegd C.
g
Duytsker met de letters ts deels bedekt door een vlek C.
h
Zeell. BC.
i
ghebraker met een uitgeveegde afkortingsstreep boven de laatste e C.
j
Middelb. BC.
k
hier C.
l
Zuden. BC.
m
ab battū (?) C.
n
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: leenmannen in Zeeland