Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030r_068_1 C ZE_K_X033r_068_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30r, nr. 69 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 33r, nr. 68 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. ZE 67 in het register.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat bi onsen goeddenken es dat onse baeliu van Scarpenissec metten heerscappe ende metten scepenen van den dorpe voers. enen redeliken asijs settend binnen den dorpe van Scarpenissee van alrehande comanscippef die men daer pleghet te handtieren, ende die casseyde mede te maken ende torp voers. medeg te beteren; ende waer yemand die sijn asijs ontfoerde, die zoude verboeren een pond, dieh ene helfte ons ende die ander helfte der casseyde. Dit sal gheduren vijfi jare ende niet langher; mar docht ons orbaer, wi mochten eer wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchj des zaterdaghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCC ende XX.

[Dienstaantekening:]

k Per dominum Zudenseml, dominum abbatem et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
Scaerpenisse C.
d
tt gecorrigeerd B.
e
Scaerpenisse C.
f
de eerste letter tussengeschreven B.
g
volgorde mede voirs. C.
h
geschreven boven een rasuur C.
i
door andere hand boven een doorgestreept woord C.
j
Middelb. C.
k
hier C.
l
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: baljuw van Scherpenisse