Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030v_070_1 C ZE_K_X033v_070_1 ZE_K_X036r_070_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30v, nr. 71 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Here Claes Kervinck.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 33v, nr. 70, en f. 36r, nr. 82b (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 92.

 

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi heren Claysc Kerving gheven oirlof met desen brieve te panden al sine vriende die onder hem zaten ende wondend op ter tijd doee hi beviel in der verboirnisse van Jans Ries doet, alf waerdg dat si hem zeder ontrumet waren, van alsoe veleh als si sculdich sien met hem te gheldeni metten rechte van der verboirnisse voirscreven; ende waer dat zake dat si anders niet te panden en hadden dan an haren lande, soe gheven wi hem mede oirlof dat hi dat land vronen mach ende beleeden tote onser behoef omme hem daer mede te quiten jeghens ons van derj verboirnesse voerscreven, alse verre alst rechtk van onsen lande wiset, sonder alrehande arghenlist.

In orkondel etc. Ghegheven te Mabeugem des sonnendaghes voer Vastenavond int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

n Per dominum comitem, dominum Zudensemo et alios.

a
Will'm B; Will. C'.
b
Heneg. B; Heyneg. CC'.
c
Clais CC'.
d
de d bovengeschreven B; woenden CC'.
e
toe dat i.p.v. doe B.
f
als B.
g
waer C'.
h
welle C; wele met de eerste letter door middel van radering van de eerste haal verbeterd tot v C'.
i
teghelden B.
j
van der door andere hand verbeterd uit ende jeghens onser C.
k
alst en recht dicht op elkaar geschreven, en gescheiden door een verticaal streepje B; als recht C; als trecht C'.
l
In orkonde ontbr. C.
m
door andere hand verbeterd uit Middelburch B.
n
hier CC'.
o
Zuden. BCC'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Nicolaas Kervinck