Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X030v_071_1 C ZE_K_X033v_071_1 ZE_K_X036r_071_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 30v, nr. 72 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die abt vander Does.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 33v, nr. 71, en f. 36r, nr. 82c (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 234, ad 1320 maart 12.

 

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat onse wille es etc hebben oirlof ghegheven enen religiosen prelait den abt van der Does dat hi ald sijn convent, beyde monike ende broders wonende in sinen cloister, berechten ende corrigiren moghe van zulken stucken daer si in misdadich worden zullen, na der costume ende ghewoente van der abdien; ende ghebieden onse luden ute onsen lande voerscreven dat si hem daer in helpen als hijs te doen hevet. Dit sal gheduren toet onsen wedersegghen.

In oirkonde etc. Ghegheven te Brosele des donresdaghes op sinte Gregorijs dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

e Per dominum comitem.

a
Will'm B; Will. C'.
b
Heneg. B; Heyneg. CC', vóór het woord een uitgeveegde g C.
c
ende C.
d
alse B.
e
hier CC' (vrijwel geheel verdwenen in de vouw C').
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt van ter Doest