Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031r_074_1 C ZE_K_X034r_074_1 ZE_K_X036v_074_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31r, nr. 75 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Vlaming.

In de marge: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34r, nr. 74, en f. 36v, nr. 82f (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Crabbendijck.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94, met de datering 1320-1321 april 13 ('Maendag na Palmzondag'), vermoedelijk onder verwijzing naar 'Reg. E. L .13. P[rovinciaal] A[rchief] Z[eeland] f. 72'.

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

Deze ongedateerde notitie staat, samen met het eveneens ongedateerde nr. ZE 75, in het register tussen twee oorkonden d.d. 1321 april 13 (nrs. ZE 73 en 76); de ongedateerde oorkonden waarop de notities zijn gebaseerd zullen op of rond de genoemde datum zijn uitgevaardigd. – Dat is ook de datering die Muller geeft in zijn regesten van deze nrs. ZE 74 en 75, maar het is niet duidelijk op welke bron hij zich baseert; in EL 13 (d.i. AGH 304) zijn de betreffende teksten niet op f. 72 ingeschreven. Waarschijnlijk heeft hij in het provinciaal archief een ander afschrift gezien van de volledige oorkondetekst, in ieder geval met de volledige datering.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bevolen bi sire lettre Jana den Vlamingb dat hi niet enc ghedoeghe dat yemantd te Crabbendike paerde houdee jof knechtef, en sie big mijns heren lettre jof ons meysterh van der herberghe, ende dat niemant daer dading houde binnen den hove, noch broed, noch bier, noch coren en hale noch paerde, noch ploeghe, noch waghen en liene, noch turvei en delve, bi mijns heren vrienscip te behouden; durende tote sinen wedersegghen.

[Dienstaantekening:]

j Per dominum comitem, magistrum Iohannemk de Florencial, Willaemm camerlincn et alios.

a
Janne C'.
b
Vlaming' C'.
c
enghe met de laatste drie letters geradeerd C.
d
vóór de y een letter uitgekrabd C'.
e
ghehoude met de eerste drie letters geëxpungeerd B.
f
de eerste twee letters onduidelijk (een stok teveel) C.
g
hierna een aantal letters, waaronder nog een i, geradeerd, over welke rasuur ook het begin van het volgende woord is geschreven C'.
h
meysters C'.
i
de t uit iets anders, mogelijk uit p B.
j
hier ¶, vrijwel geheel verdwenen in de vouw C.
k
Io BC; Io. C'.
l
Florena BCC', de r verdwenen in de vouw B.
m
Will'm B; Will. CC'.
n
de l verdwenen in de vouw B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Vlaming