Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031r_075_1 C ZE_K_X034r_075_1 ZE_K_X036v_075_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31r, nr. 76 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Costijn Clawaerts z.

In de marge: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34r, nr. 75, en f. 36v, nr. 82g (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94, met de datering 1320-1321 april 13 ('Maendag na Palmzondag'), onder verwijzing naar 'Reg. E. L .13. P[rovinciaal] A[rchief] Z[eeland] f. 72'.

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

Voor de datering van deze ongedateerde notitie zie de kopnoot bij het voorafgaande nr. ZE 74; aldaar ook meer over het regest door Muller.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bevolen bi sire lettre Costine Clawaerds sone, Margrietena Witten dochter, Adeliseb Clawaerdsc dochter, Margrietend sheren Goedene stief dochter en Soetenf Colijns dochter tbegghijnhof te Zerixeeg te verwaren tote siere eeren ende der joncfrouwen, ende die renten daer of tontfaen ende in behouder hand te houden tote mijns heren wille. Dit zal gheduren tote mijns heren coemsten toe te Zerixeeh jof tote mijns heren wedersegghen.

[Dienstaantekening:]

i Per dominum comitem, dominum Zudensemj, abbatem et alios.

a
Marg'eten B; Maergrieten C'.
b
Adelisen C'.
c
Clawaerd C'.
d
Marg'eten, de r bovengeschreven B; Margriete, de letters ri onduidelijk C; Maergrieten C'.
e
Goedee C'.
f
Zoete C; Zoeten C'.
g
Zierixe met de eerste i tussengeschreven CC', en de laatste letter verbeterd uit i C.
h
Zierixe CC'.
i
hier ¶, vrijwel geheel verdwenen in de vouw C.
j
Zuden. BCC'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Costijn Clauwaardsz., Margareta Wittendr., Adelise Clauwaardsdr., Margareta stiefdochter van heer Goede en Zoete Colijnsdr.