Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031r_077_1 ZE_G_X031v_077_2 C ZE_K_X034v_077_1 ZE_K_X037r_077_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31r-31v, nr. 78 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Clais vander Merwede ende Hugea den Monic.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34v, nr. 77, en f. 37r, nr. 82i (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Onder de tekst: Con(cordatus).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94.

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

Vgl. nr. ZE 78.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi Claysd van der Merewedee ende Hughen den Monicf, Symon vereng Beelenh soens kindere, om versoec ende om bede wille van haren maghen, ende om goeden dienst die ons hore maghe ghedaen hebben, ghegheven ende weder te hand ghelaten hebben hem ende horen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houden dat vijfteni dele van den dorpe te Scarpenisse ende die helfte van der watermolen aldaer, alsoe groet ende alsoe clinej alst ons ane quamk alse oml die verboirnisse die zi an Lommekinem deden, in sulker manieren dat si hoir deel van der watermolen maken ende n gancvoiro houden zullen ghelikenp den onsen, ende dat si ende hore nacomelinghe nimmermeer werken noch misdoen en zullen in rade noch in dade met ghienenq list jeghens ons ende onse nacomelinghe noch jeghens onse heerlichede, op hoir lijf ende op hoir goed.

In orkonde desen brief etc. Ghegheven in Middelburchr des dinxendaghes voer Paeschen int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

s Per dominum Zudensem t, dominum abbatem, Gherardumu de Raphorstv, Danielemw de Merewedex, milites, Willaemy camerlinc et alios.

a
Hug. B.
b
Will'm B.
c
Heneg. BC'; Heyneg. C.
d
Cays C.
e
Me'wede C'.
f
ic verbeterd uit t B; Mont CC'.
g
verbeterd uit ende C.
h
Boelen of Boclen C.
i
wijsten, met de eerste letter gecorrigeerd tot v d.m.v. radering van de eerste haal ervan C'.
j
clene CC'.
k
quan C'.
l
van C.
m
de o onzeker vanwege een correctie BC; Lammekine C'.
n
hier ende herhaald B.
o
in oir een stok teveel, mogelijk vanwege een correctie B; de letters voir door een andere hand verbeterd uit iets anders C; in de v een correctie C'.
p
ontbr. C'.
q
de i in tweede instantie tussengeschreven, en de letters nen later gecorrigeerd (en hierin een stok teveel) C'.
r
Middelb. CC'.
s
hier C.
t
Zuden. BCC'.
u
Gher. BC; Ger. over uitgeveegde letters C'.
v
Raph. B.
w
Daniel. BC, de eerste letter in de vouw verdwenen B; Daniel C'.
x
Me'wede BC'.
y
Will'm B; Wilh. C; Will. C'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van Simon vrouw Belenz.